Veiligheidsmaatregelen in en rond het huis

Het Verbond van Verzekeraars pleit voor het verplichten van rookmelders in alle gebouwen in Nederland. Op dit moment zijn rookmelders alleen nog verplicht in nieuwbouwwoningen. Laten we beginnen met het plaatsen van rookmelders in alle sociale huurwoningen, stelt het Verbond van Verzekeraars. Zo blijkt dat mensen die lager zijn opgeleid, met een lager inkomen en woonachtig zijn in oude stadswijken, meer risico lopen op woningbrand. Het aantal branden in huurwoningen ligt een stuk hoger dan het aantal branden in koopwoningen. Daarnaast zijn ook ouderen een risicogroep. Het aantal ouderen dat zelfstandig blijft wonen, ondanks beperkingen, groeit. Deze groep is kwetsbaar en loopt drie keer zoveel risico op een woningbrand.

Het Verbond en de brandweer gaan een samenwerking aan om de belangrijkste brandoorzaken in kaart te brengen. Mensen moeten zich meer bewust worden van het brandgevaar in huis. Het Verbond wil dat mensen beter geïnformeerd worden over welke maatregelen zij zelf kunnen nemen om brand te voorkomen. Om te beginnen is het plaatsen van een rookmelder een gemakkelijke eerste stap. Het plaatsen van een rookmelder kost weinig tijd en moeite en kan levensreddend zijn in geval van brand. Vaak krijg je bij het afsluiten van een inboedelverzekering of opstalverzekering korting op de premie wanneer je rookmelders in huis hebt geplaatst. Ook bij krijg je korting bij verschillende verzekerraars wanneer jouw woning het Politiekeurmerk Veilig Wonen heeft. Om dit keurmerk te krijgen is het in ieder geval verplicht om een rookmelder te hebben. Daarnaast dient je woning aan een aantal andere veiligheidseisen te voldoen.

Sleutelkluisjes blijken makkelijk te kraken
Het consumentenprogramma Kassa scheen licht op het feit dat kluisjes zonder politiekeurmerk makkelijk te kraken zijn. Gebruik deze kluisjes niet, waarschuwt het Ouderenbond KBO-PCOB. In een filmpje is te zien hoe de kluisjes in een aantal seconden te kraken zijn. Van het aantal huishoudens dat gebruik maakt van het kluisje is bij zo’n achthonderd woningen ingebroken. Dit aantal is onacceptabel vindt de Ouderenbond.

Naast dat deze kluisjes het gemakkelijk maken om in te breken, kan het ook oplichterij uitlokken. De kluisjes worden voornamelijk gebruikt bij ouderen om het voor de thuishulp gemakkelijk te maken om binnen te komen. Echter hangen deze kluisjes vaak in het zicht, naast de voordeur. Hierdoor kunnen oplichters zien dat er een kwetsbaar persoon woont.  Zij bellen aan bij de woning en proberen kwetsbare personen op te lichten en geld afhandig te maken. Ook van deze gevaren moet de consument bewust zijn, geeft de Ouderenbond aan. Kies altijd voor een kluisje met politiekeurmerk. Bezuinig niet op producten die voor veiligheid moeten zorgen.

Tuinmeubelen en de inboedelverzekering

Het warmere deel van het jaar breekt langzaam maar zeker aan. Veel mensen zetten rond deze tijd voor grote bedragen aan tuinmeubelen en spullen buiten. De vraag die zich dan ook aandient, is of deze tuinmeubelen wel of niet verzekerd zijn.

Meestal zijn de tuinmeubelen inderdaad verzekerd. De inboedelverzekering dekt het. De inboedelverzekering dekt eveneens de tuinverlichting en, misschien wat onverwachts, wasgoed dat er te drogen hangt. Bij het afsluiten van een inboedelverzekering moet men er niettemin op letten, of er geen aparte aanvulling voor de tuin afgesloten dient te worden om de dekking erover te laten uitstrekken. Vaak geldt er een polismaximum van tussen de €1000 en €25000.

Andere spullen worden echter niet gekenmerkt als tuinmeubelen en vallen niet onder de inboedelverzekering wanneer ze in de tuin staan. Recent was er een zaak over gestolen, zeer dure barbecues in het nieuws. De gedupeerde verwachtte de schade vergoed te krijgen van zijn verzekeraar, Aegon. Deze beweerde echter dat de barbecues geen tuinmeubelen zijn. Kifid, de bemiddelende instantie tussen consumenten en financiële dienstverleners, gaf Aegon gelijk.

Het is dus zaak ervoor te zorgen dat de spullen die in de tuin staan maar niet vallen onder de algemeen geaccepteerde definitie van een tuinmeubel, weer binnen worden gezet aan het einde van de dag. Niet-tuinmeubelen vallen wel onder de inboedelverzekering als ze gestolen worden vanuit een afgesloten ruimte. Als de boven aangehaalde dure barbecues gestolen waren uit de schuur van de gedupeerde, dan waren ze wel vergoed geweest door de verzekeraar.

Veel onduidelijkheid over het verzekeren van zonnepanelen

Het gebruik van zonnepanelen is populairder aan het worden in Nederland. Steeds meer mensen plaatsen zonnepanelen op hun eigen woning of huurhuis. De aanschaf van zonnepanelen kan kostbaar zijn. Toch vindt de consument het belangrijk om milieubewust te zijn en op langere termijn kan het zelfs geld opleveren. Echter wil je goed verzekerd zijn tegen schade. Maar hoe zit het met het verzekeren van je zonnepanelen? Hierover bestaat veel onduidelijkheid bij de consument.

Mensen met een koophuis hebben in de meeste gevallen een opstalverzekering afgesloten. Een opstalverzekering vergoedt schade aan je huis. Alleen schade aan voorwerpen die vastzitten aan de woning worden vergoed. Zonnepanelen zitten niet in alle gevallen vast aan de woning. Wanneer een woning een plat dak heeft worden de zonnepanelen los erop gelegd. In dit geval wordt de schade aan de panelen niet vergoed door de opstalverzekering. Om problemen te voorkomen is het aan te raden om vooraf goed de polis van je verzekering door te nemen.  Bij sommige verzekeraars moet je een extra premie betalen indien je zonnepanelen wil mee verzekeren. Andere verzekeraars vergoeden de losse panelen wel indien het zwaardere constructies zijn. Kortom, er zit veel verschil tussen de verzekeraars.

Wanneer je zonnepanelen hebt geplaatst op een huurhuis kan je deze meeverzekeren bij de inboedelverzekering. Bij een inboedelverzekering maakt het geen verschil of de zonnepanelen los- of vastzitten aan het huis.