Reaal isoleert kleine groep verzekerden op basis van frequentie en grootte schadeclaims

Verzekeraar Reaal brengt sinds eind april jl. een onderscheid aan tussen haar verzekerden. Uit haar onderzoeken blijkt dat een zeer kleine groep mensen, namelijk 2%, relatief vaak schadeclaims indient. Voor Reaal betekent dit hogere kosten. Deze kosten moeten worden gedekt en gewoonlijk wordt dit op slechts een manier opgelost: het laten stijgen van de premie voor elk van haar klanten. Zo betaalt iedereen de rekening voor een klein groepje verzekerden. Maar Reaal pakt het dus sinds kort anders aan, door deze kleine groep af te scheiden van de andere verzekerden en alleen hen meer premie te laten betalen voor hun woonverzekering, reisverzekering en/of aansprakelijkheidsverzekering. Het voordeel is dat de premie niet hoeft te stijgen voor de overige 98%.

Verzekeraars mogen een dergelijke maatregel nemen, al is het wel erg ongebruikelijk. Nog een maatregel die genomen kan worden bij teveel schadeclaims, is het stopzetten van de verzekering. Mocht dat gebeuren, dan wordt de oud-klant hoogstwaarschijnlijk ook geweigerd bij andere verzekeraars. Doorgaans nemen dezen geen klanten aan, die eruit zijn gezet door hun vorige verzekeraar. Op basis hiervan kan het advies gegeven worden, alleen noodzakelijke schades te claimen. Dit zullen vaak ingrijpende, goed uitlegbare schades zijn. Het is beter kleinere, onbelangrijkere schadegevallen uit eigen zak te betalen.