Voor de smartphone gelden er nu bij veel inboedelverzekeringen beperkende voorwaarden

BNR, financieel communicatiebureau SevenEight en verzekeraar Unigarant meldden dat per begin juli jl. er bij veel verzekeraars beperkende voorwaarden gelden voor de smartphone. De smartphone is gedekt door de inboedelverzekering. Een aantal belangrijke beperkende voorwaarden zijn dat het laten vallen van de telefoon er niet meer door gedekt wordt, net als waterschade. Verder volgt uit onderzoek onder 23 allrisk inboedelverzekeraars gedaan door SevenEight dat acht van hen een verplicht eigen risico hebben ingesteld van tussen de €100 en €150. Meer dan de helft van hen voerde een maximaal claimbedrag in. De meer standaard inboedeldekking voor smartphones, zoals schade door brand of storm en diefstal, blijft wel behouden. Uitzonderingen zijn overigens de inboedelverzekeringen van Klaverblad en Univé. Bij hen zijn vooralsnog geen beperkende voorwaarden of verplicht eigen risico te ontdekken.

Unigarant licht de beperkende voorwaarden toe door te wijzen op de enorme groei van smartphonegerelateerde inboedelschadeclaims. In 2016 moest de verzekeraar 8500 schadeclaims uitbetalen, tegenover slechts 500 vijf jaar eerder. 37% van de inboedelschadeclaims gaat inmiddels naar smartphones. De stijging valt te verklaren doordat meer en meer mensen een smartphone hebben, doordat smartphones steeds duurder worden en doordat de consument steeds meer kennis heeft over de claimmogelijkheden. Zonder een aanpassing zou de schade niet meer te dekken zijn.

Het laten stijgen van de premie is echter geen werkbare optie. Teveel mensen zouden hierdoor geraakt worden, ook zij die erg voorzichtig zijn met hun smartphone. Het creëren van een aparte elektronicaverzekering waarin de smartphone wel voor val-, stoot- en waterschade is verzekerd is dan ook waar verzekeraars voor kiezen. Voor de consument die voor alle mogelijke schade verzekerd wil zijn, betekent dat dubbel betalen, aangezien een dergelijke polis een ongeveer even hoge premie heeft als een inboedelverzekering.