Een nieuw voorstel: verplichte verzekering tegen klimaatverandering

Nu het weer in Nederland de komende jaren steeds extremer lijkt te worden, wil het Verbond van Verzekeraars dat we ons daarop voorbereiden. Gezien de geografie van Nederland zijn overstromingen een groot risico in de toekomst. De oplossing: een verplichte collectieve verzekering.

Het klimaat verandert en wij merken dat: van bosbranden in de Verenigde Staten, tropische stormen op de Cariben tot aardbevingen in Mexico en overstromingen in Zuidoost Azië. Ook in Nederland, al vertaalt zich dat momenteel nog enigszins positief uit, met lekker warme dagen in oktober.

Maar de klimaatverandering zal ook meer regen meebrengen, iets wat Nederland, verscholen achter dijken en duinen, behoorlijk kan raken. Het Verbond van Verzekeraars wil dan ook dat Nederlanders een verplichte collectieve verzekering afsluiten voor schade door overstromingen. Deze verzekering moet een verplicht onderdeel van de opstalverzekering worden, en moet elk huishouden tot zo´n €1,50 per maand extra gaan kosten.

Een opstalverzekering, die nu nog alleen brand- en stormschade vergoedt, is bij het afsluiten van een hypotheek verplicht. Daar zou in de toekomst dus ook overstromingsschade bij moeten komen. De afgelopen decennia boden verzekeraars geen overstromingsverzekeringen meer aan, omdat na de Watersnoodramp van 1953 er de angst bestaat dat een grootschalige natuurramp tot faillissement van de verzekeraars kan leiden. Momenteel is De Neerlandse, met een minimumpremie van 7,60 per maand, momenteel de enige maatschappij die overstromingsschade vergoedt.

De jaarlijkse premie op basis van de weersverwachtingen
Vanwege de veranderende weersomstandigheden wordt jaarlijks de premie voor woonverzekeringen verhoogd. In vergelijking met afgelopen jaar verhoogde het Verbond voor Verzekeraars die premie zelfs met zo´n tien procent. Verzekeraars kijken naar op welke schaal er stormschade is geclaimd, wat de weersverwachtingen zijn voor het nieuwe jaar, maar er wordt ook gekeken naar de grootte, de leeftijd, het bouwmateriaal en de locatie van een woning. Zo betaal je in stormachtige gebieden een hogere premie dan als je meer landinwaarts woont. Bij De Neerlandse kan je je bijvoorbeeld niet voor overstromingsschade verzekeren als je buitendijks woont.

Dat de premie voor woonverzekeringen de komende jaren zal blijven stijgen is de verwachting. Verzekeraars hebben berekend dat in het ergste geval de komende decennia de schade die nu al verzekerd wordt (stormschade) met ruim een kwart miljard euro per jaar zal toenemen. Daarbij is de mogelijke schade bij overstromingen, wat dus in de collectieve verzekering zou moeten komen, niet opgenomen.

Naast verzekeraars kan bij een grote natuurramp als een overstroming ook de overheid bijspringen. Dat staat in de Wet tegemoetkoming schade bij rampen. De hoogte van de tegemoetkoming die mensen krijgen bij schade door een overstroming staat daarin niet opgenomen. En dat is nu net een van de punten waarop Vereniging Eigen Huis het voorstel van het Verbond voor Verzekeraars voor een collectieve verzekering afschiet.

Reactie Vereniging Eigen Huis
Op de website schrijft de VEH dat verzekeraars zelf verzekeringen moeten gaan aanbieden, omdat bijvoorbeeld een groot deel van de Nederlanders maar weinig risico op overstromingen loopt en een collectieve verzekering vergoedt bij lange na niet alles, naast het feit dat ook van de bijdrage van de overheid volgens de Wet tegemoetkoming schade bij rampen elke keer maar de vraag is hoeveel er wordt bijgedragen. Daarom wil de VEH dat mensen zelf kunnen kiezen voor een overstromingsverzekering, die gegarandeerde dekking biedt.