Dit is waarom er steeds minder woninginbraken worden gepleegd in Nederland

De afgelopen vijf jaar is het aantal woninginbraken in Nederland gedaald. Maatregelen van de overheid, een hardere aanpak door de politie maar ook burgerinitiatieven hebben hier een grote rol in gespeeld. Een overzicht van de grootste factoren in deze forse daling.

In 2012 sprak toenmalig minister van Justitie Ivo Opstelten uit dat woninginbraken met harde hand aangepakt zouden worden. Woninginbraken zorgen volgens experts voor langdurige trauma’s onder slachtoffers. Ze voelen zich nog lang onveilig en durven soms niet meer alleen thuis te blijven nadat ze een keer een inbraak hebben meegemaakt. Onder het label van “high impact crime” kwam de overheid samen met de politie met maatregelen die ervoor hebben gezorgd dat er sindsdien een daling in het aantal woninginbraken is in Nederland.

De politie is meer gaan surveilleren, met name in maanden dat er meer inbraken worden gepleegd (tijdens vakantieperioden of vanaf oktober tot aan de kerst), en is daarnaast actief bezig geweest met het verzamelen van data over inbrekers, om zo meer zicht te krijgen op mogelijke daders. Daarnaast zijn wijkagenten de straat op gegaan om bewoners te attenderen op mogelijke risico’s die hun woningen lopen. Bewustwordingscampagnes die zijn doorgezet tot op televisie en resultaat hebben gehad, omdat mensen zijn gaan inzien dat bijvoorbeeld een open raam een kans is voor een inbreker.

Burgers zijn, mede door die campagnes, ook actiever gaan nadenken over wat ze kunnen doen om woninginbraken tegen te gaan. Woningen zijn dan ook veiliger geworden, hebben het keurmerk Veilig Wonen gekregen (iets wat weer wordt gestimuleerd door woningverzekeringen die korting aanbiedingen als mensen dergelijke keurmerken hebben). En als laatste, en wellicht een van de meest efficiënte maatregelen, zijn bewoners zich gaan verenigen in verenigingen, Whatsappgroepen en andere initiatieven, om elkaar op de hoogte te houden als er bijvoorbeeld verdachte figuren door de wijken struinen of als een buurtbewoner op vakantie is.

Maatregelen als de bovenstaande vier hebben ertoe geleid dat in verschillende regio’s in Nederland spectaculaire dalingen zijn genoteerd. In Overijssel ging in sommige gemeenten het aantal woninginbraken in de afgelopen vijf jaar tot wel tachtig procent omlaag. En dat is maar goed ook, want het gros van de geslaagde woninginbraken wordt niet opgelost: maar 11,5 procent op landelijk niveau.

Veilig én goedkoper op reis dankzij korting op je woonverzekering

Steeds meer verzekeraars doen het: korting geven op je inboedelverzekering als je huis goed beveiligd is. Naast een goede gemoedsrust zorgt een veilig huis voor een lagere premie, met kortingen tot wel 20 procent. En dat kan tientallen euro’s per jaar schelen.

We zitten aan het einde van de zomer, en met de komst van de wintermaanden worden inbrekers onrustig. Wie nog denkt aan een last minute vakantie, doet er goed aan er voor de zorgen dat het huis op en top beveiligd is tegen inbraak. Niet alleen voor de eigen gemoedsrust. Want de kortingen die verzekeraars geven, tot wel 20 procent op de premie, zijn haast te voordelig om te laten lopen.

Op de inboedelverzekering van ABN Amro, ANWB, Bruns ten Brink, Centraal Beheer, Delta Lloyd en Unigarant krijg je 20 procent korting op de premie. Andere verzekeraars geven 5 tot 15 procent korting. Om voor de korting in aanmerking te komen moet je in het bezit zijn van een Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW)-certificaat, die je kan krijgen door een erkend bedrijf in te schakelen, dat de aanpassingen in de beveiligingen van je huis voor je doorvoert. Overigens kan je die aanpassingen ook zelf doen, al moeten de sloten en dergelijke voldoen aan het SKG-keurmerk met twee of drie sterren. Elektronische beveiliging moet de Borg-norm hebben.

Stijgingen bij Centraal Beheer
Klanten van Centraal Beheer, een van de maatschappijen die kortingen voor beveiligde huizen geeft, zijn overigens niet helemaal goedkoper uit wat betreft de woonverzekering. Centraal Beheer heeft aan hun klanten middels een brief bekend gemaakt dat per 1 augustus de premie is gestegen van de verzekeringen. Gedupeerden klagen bij het programma Radar over de onverwachte en vaak exorbitante stijgingen van premies, met uitschieters tot wel bijna 67 procent.

Centraal Beheer verdedigt de stijging door te zeggen dat er in de nieuwe woonverzekering meer gedekt wordt, en dat de premie meer is afgestemd op het risico dat verzekerd wordt. Zo zouden tuin- en glasverzekeringen tegenwoordig zijn inbegrepen, ook voor mensen die deze verzekering niet hadden. Centraal Beheer meldt verder dat klanten die het er niet mee eens zijn, kunnen overstappen naar een andere verzekeraar.

De ´r´ zit weer in de maand en dat betekent: let op inbrekers!

Het is donkerder en kouder buiten, en met de feestdagen in aantocht reden genoeg voor veel families om een enkeltje naar de zon te boeken. Een zonvakantie doet je de sneeuw en kou vergeten, maar niets is erger dan terugkomen en zien dat er is ingebroken. En we kunnen veel doen, maar ook de overheid kan ook meer doen.

Het nieuwe kabinet gaat namelijk bezuinigen op de preventie van criminaliteit. Directeuren van het Verbond van Verzekeraars en het Centrum voor Criminaliteitspreventie geven nu aan dat investeringen in politie hierdoor weinig zin hebben. Eerder werden er keurmerken als PKWV en KVO in het leven geroepen om woningen beter te beschermen tegen inbraken, iets wat het inbraakrisico met 37 procent deed afnemen. Een aanzienlijk percentage dat bewijst dat de keurmerken zorgen dat gezinnen beter beschermd zijn. Minder inbraken betekent daarnaast minder claims op woonhuisverzekeringen na inbraak. En minder claims betekent een minder hoge schadepost voor verzekeraars, aangezien deze claims verzekeringsmaatschappijen jaarlijks honderden miljoenen euro´s kosten.

Het afgelopen jaar werd er in totaal meer dan 55.000 keer ingebroken. Dat is per tien minuten een huis. Dat lijkt veel, maar in 2013 werd er nog elke zes minuten ingebroken, met een jaarlijks totaal van meer dan 90.000. Eerdergenoemde keurmerken als PKWV en KVO werken dus goed, naast bijvoorbeeld buurt-Whatsappgroepen, maar het aantal kan verder omlaag. Zo hebben veel mensen nog steeds zwakke deuren waardoor inbrekers makkelijker naar binnen komen. Een kwart van de achterdeuren in Nederland zijn binnen een minuut door inbrekers open te maken, en hoewel veel deuren steeds beter en zwaarder worden zijn ook inbrekers met hun tijd meegegaan en zijn er steeds professionele manieren om binnen te komen.

Wie denkt na een inbraak wel zijn of haar portie gehad te hebben moet zich daarnaast voorbereiden op de mogelijke terugkeer van de crimineel die heeft ingebroken. Een analyse over een tijdsperiode van vier jaar, uitgevoerd voor het Verbond van Verzekeraars, zag dat bij 8 procent van de woninginbraken, of 1 op de 12 slachtoffers, er sprake was van inbraak op een plek waar eerder al was ingebroken. Volgens diezelfde analyse gebeuren die zogeheten herhaalinbraken vaak binnen hetzelfde jaar. Omdat de cijfers ook uitwijzen dat er vooral wordt ingebroken in de wintermaanden, wordt er opgeroepen goed op te letten, het huis goed te beveiligen via de keurmerken en buren vragen op te passen als men op vakantie gaat.

Dan is er nog een bekende manier van inbreken waarbij slachtoffers gewoon thuis kunnen zijn. Babbeltrucs worden nog steeds uitgevoerd, vaak bij oudere mensen. Hoewel deze manier van inbreken even laf is als inbreken als men niet thuis is, is het grotere nadeel dat men niet wordt gedekt vanuit de inboedelverzekering als men zelf de inbreker het huis binnenlaat. Zolang er geen sporen van inbraak zijn en het slachtoffer, ondanks alle onschuld en goede bedoelingen, zelf de dader heeft binnengelaten, moet men zelf voor de schade opdraaien. Ook voor wie thuisblijft met de feestdagen, wordt alertheid gevraagd.

Voor de smartphone gelden er nu bij veel inboedelverzekeringen beperkende voorwaarden

BNR, financieel communicatiebureau SevenEight en verzekeraar Unigarant meldden dat per begin juli jl. er bij veel verzekeraars beperkende voorwaarden gelden voor de smartphone. De smartphone is gedekt door de inboedelverzekering. Een aantal belangrijke beperkende voorwaarden zijn dat het laten vallen van de telefoon er niet meer door gedekt wordt, net als waterschade. Verder volgt uit onderzoek onder 23 allrisk inboedelverzekeraars gedaan door SevenEight dat acht van hen een verplicht eigen risico hebben ingesteld van tussen de €100 en €150. Meer dan de helft van hen voerde een maximaal claimbedrag in. De meer standaard inboedeldekking voor smartphones, zoals schade door brand of storm en diefstal, blijft wel behouden. Uitzonderingen zijn overigens de inboedelverzekeringen van Klaverblad en Univé. Bij hen zijn vooralsnog geen beperkende voorwaarden of verplicht eigen risico te ontdekken.

Unigarant licht de beperkende voorwaarden toe door te wijzen op de enorme groei van smartphonegerelateerde inboedelschadeclaims. In 2016 moest de verzekeraar 8500 schadeclaims uitbetalen, tegenover slechts 500 vijf jaar eerder. 37% van de inboedelschadeclaims gaat inmiddels naar smartphones. De stijging valt te verklaren doordat meer en meer mensen een smartphone hebben, doordat smartphones steeds duurder worden en doordat de consument steeds meer kennis heeft over de claimmogelijkheden. Zonder een aanpassing zou de schade niet meer te dekken zijn.

Het laten stijgen van de premie is echter geen werkbare optie. Teveel mensen zouden hierdoor geraakt worden, ook zij die erg voorzichtig zijn met hun smartphone. Het creëren van een aparte elektronicaverzekering waarin de smartphone wel voor val-, stoot- en waterschade is verzekerd is dan ook waar verzekeraars voor kiezen. Voor de consument die voor alle mogelijke schade verzekerd wil zijn, betekent dat dubbel betalen, aangezien een dergelijke polis een ongeveer even hoge premie heeft als een inboedelverzekering.

Het kiezen van een kluis en de inboedelverzekering

Hoewel het aantal woninginbraken met 14% daalde in 2016 ten opzichte van 2015, werd er toch 55000 keer ingebroken. Een goede kluis kan bij bezit van kostbaarheden of gevoelige documenten een aanwinst zijn.

Er zijn drie soorten kluizen, inbraakwerende, brandwerende en een combinatie van beide. Hoe brandwerend een kluis is, wordt uitgedrukt in beschermingstijd bij brand. 30 minuten volstaat voor de meeste consumenten omdat de brandweer vaak snel ter plaatse is. Inbraakwerende kluizen worden gerangschikt aan de hand van de waardeberging. Des te hoger de waardeberging, des te beter beschermt de kluis tegen inbrekers. Vaak wordt er gekozen voor een kluis met een inbraakwerendheid van tussen de €5000 en €9000.

Het is de waardeberging die relevant kan zijn voor sommige inboedelverzekeringen. Voor sommige inboedelverzekeringen is het hebben van een kluis met een bepaalde waardeberging zelfs verplicht. De hoogte ervan kan van invloed zijn op de hoogte van de dekking van de inboedelverzekering en het uit te keren bedrag bij diefstal. Daarbij komt dat de waardeberging schriftelijk vastgelegd dient te zijn, om die aan te kunnen tonen bij diefstal. Op die manier kan er geen onenigheid ontstaan tussen de verzekeraar en de verzekerde over de hoogte van het uit te keren bedrag bij ontvreemding.

Daarnaast is het volgens Roel Broek, eigenaar van sleutelmaker en slotenspecialist HBC-Almere, belangrijk een kluis vast te schroeven of te ketenen. Voor inbrekers zijn eigenschappen als de grootte, de waardeberging en het soort slot van de kluis uiteindelijk niet het belangrijkst. Inbrekers letten er vaak vooral op, of de kluis mee te nemen is. Het is daarom niet voor niets dat een aanvullende eis van veel inboedelverzekeraars is, dat de kluis vastgeketend of vastgeschroefd moet zijn.

Tuinmeubelen en de inboedelverzekering

Het warmere deel van het jaar breekt langzaam maar zeker aan. Veel mensen zetten rond deze tijd voor grote bedragen aan tuinmeubelen en spullen buiten. De vraag die zich dan ook aandient, is of deze tuinmeubelen wel of niet verzekerd zijn.

Meestal zijn de tuinmeubelen inderdaad verzekerd. De inboedelverzekering dekt het. De inboedelverzekering dekt eveneens de tuinverlichting en, misschien wat onverwachts, wasgoed dat er te drogen hangt. Bij het afsluiten van een inboedelverzekering moet men er niettemin op letten, of er geen aparte aanvulling voor de tuin afgesloten dient te worden om de dekking erover te laten uitstrekken. Vaak geldt er een polismaximum van tussen de €1000 en €25000.

Andere spullen worden echter niet gekenmerkt als tuinmeubelen en vallen niet onder de inboedelverzekering wanneer ze in de tuin staan. Recent was er een zaak over gestolen, zeer dure barbecues in het nieuws. De gedupeerde verwachtte de schade vergoed te krijgen van zijn verzekeraar, Aegon. Deze beweerde echter dat de barbecues geen tuinmeubelen zijn. Kifid, de bemiddelende instantie tussen consumenten en financiële dienstverleners, gaf Aegon gelijk.

Het is dus zaak ervoor te zorgen dat de spullen die in de tuin staan maar niet vallen onder de algemeen geaccepteerde definitie van een tuinmeubel, weer binnen worden gezet aan het einde van de dag. Niet-tuinmeubelen vallen wel onder de inboedelverzekering als ze gestolen worden vanuit een afgesloten ruimte. Als de boven aangehaalde dure barbecues gestolen waren uit de schuur van de gedupeerde, dan waren ze wel vergoed geweest door de verzekeraar.

Veel onduidelijkheid over het verzekeren van zonnepanelen

Het gebruik van zonnepanelen is populairder aan het worden in Nederland. Steeds meer mensen plaatsen zonnepanelen op hun eigen woning of huurhuis. De aanschaf van zonnepanelen kan kostbaar zijn. Toch vindt de consument het belangrijk om milieubewust te zijn en op langere termijn kan het zelfs geld opleveren. Echter wil je goed verzekerd zijn tegen schade. Maar hoe zit het met het verzekeren van je zonnepanelen? Hierover bestaat veel onduidelijkheid bij de consument.

Mensen met een koophuis hebben in de meeste gevallen een opstalverzekering afgesloten. Een opstalverzekering vergoedt schade aan je huis. Alleen schade aan voorwerpen die vastzitten aan de woning worden vergoed. Zonnepanelen zitten niet in alle gevallen vast aan de woning. Wanneer een woning een plat dak heeft worden de zonnepanelen los erop gelegd. In dit geval wordt de schade aan de panelen niet vergoed door de opstalverzekering. Om problemen te voorkomen is het aan te raden om vooraf goed de polis van je verzekering door te nemen.  Bij sommige verzekeraars moet je een extra premie betalen indien je zonnepanelen wil mee verzekeren. Andere verzekeraars vergoeden de losse panelen wel indien het zwaardere constructies zijn. Kortom, er zit veel verschil tussen de verzekeraars.

Wanneer je zonnepanelen hebt geplaatst op een huurhuis kan je deze meeverzekeren bij de inboedelverzekering. Bij een inboedelverzekering maakt het geen verschil of de zonnepanelen los- of vastzitten aan het huis.