Storm in Nederland: waar ben je wel en niet voor verzekerd?

Afgelopen week raasde er een storm van ongekende proporties door Nederland. Dakpannen, takken tot zelfs Dixie-toiletten vlogen door de lucht. De schade liep in de miljoenen en de storm bezorgde verzekeraars overwerk. Want veel mensen weten niet altijd waar ze wel en niet voor verzekerd zijn bij stormschade.

Een trein die niet rijdt, te laat komen op werk of wind tegen: het hoort bij storm en het zijn niet de ergste dingen die je kunnen overkomen. Veel vervelender is het bijvoorbeeld als je huis of auto schade oploopt door een storm, zoals die van afgelopen week. Om precies te weten wat er wordt verzekerd bij stormschade, is het belangrijk om te weten wanneer er officieel sprake is van een storm volgens verzekeraars. De meeste verzekeraars houden windkracht 7 en alles daarboven aan, terwijl het KNMI spreekt van een storm vanaf windkracht 9.

Het is nu, in de nasleep van de storm, druk bij de verzekeraars en dat komt mede omdat mensen niet weten wat ze kunnen laten verzekeren. Als er sprake is van schade aan je huis door bijvoorbeeld rondvliegende takken of rukwinden dan kan je dat via je opstalverzekering laten dekken. De opstalverzekering dekt ook waterschade door storm, hoewel dat niet het geval is bij alle verzekeraars. Een inboedelverzekering kan je helpen voor extra dekking, maar alleen als je kan aantonen dat je er alles aan hebt gedaan om de schade te voorkomen (als je je raam hebt open laten staan of je tuinmeubels niet hebt vastgezet is de kans aanwezig dat de verzekeraar niks dekt).

Hoewel het begrijpelijk is om gelijk alles te willen zelf te willen opruimen na schade, of zelfs de ergste schade te willen repareren, is het belangrijk alles te melden voordat je aan enige reparatie begint, zodat de verzekeraar kan zien wat de precieze kosten voor reparatie zullen worden. Daarnaast wordt er altijd eigen risico in rekening gebracht bij stormschade, de hoogte daarvan verschilt per verzekeraar.

Als je schade hebt aan je auto, iets wat al snel gebeurt in een storm gezien de plek waar auto´s (meestal) worden geparkeerd, dan is het volledig afhankelijk van het type verzekering dat je hebt of er iets wordt uitgekeerd. Een WA-autoverzekering, verplicht in Nederland, dekt geen stormschade. Een beperkt casco – ook wel WA+ genoemd – of allriskverzekering verzekerd wel schade bij een storm.

Het kan ook voorkomen dat je tijdens een stormschade aan je huis krijgt door de buren. Deze schade valt onder je eigen inboedel- of opstalverzekering, omdat schade door storm bij verzekeraars wordt gezien als overmacht. Jij kan er immers niets aan doen dat een boom omvalt of er takken door de lucht vliegen. Bij zowel opstal- inboedel- als autoverzekering wordt er, als de schade wordt opgenomen, altijd gekeken naar wat je er zelf aan hebt gedaan om te schade te beperken. Als er een storm wordt aangekondigd op het nieuws, is het dan ook altijd raadzaam je daarop voor te bereiden, om schade te voorkomen en te zorgen dat eventuele claims worden vergoed.

Een nieuw voorstel: verplichte verzekering tegen klimaatverandering

Nu het weer in Nederland de komende jaren steeds extremer lijkt te worden, wil het Verbond van Verzekeraars dat we ons daarop voorbereiden. Gezien de geografie van Nederland zijn overstromingen een groot risico in de toekomst. De oplossing: een verplichte collectieve verzekering.

Het klimaat verandert en wij merken dat: van bosbranden in de Verenigde Staten, tropische stormen op de Cariben tot aardbevingen in Mexico en overstromingen in Zuidoost Azië. Ook in Nederland, al vertaalt zich dat momenteel nog enigszins positief uit, met lekker warme dagen in oktober.

Maar de klimaatverandering zal ook meer regen meebrengen, iets wat Nederland, verscholen achter dijken en duinen, behoorlijk kan raken. Het Verbond van Verzekeraars wil dan ook dat Nederlanders een verplichte collectieve verzekering afsluiten voor schade door overstromingen. Deze verzekering moet een verplicht onderdeel van de opstalverzekering worden, en moet elk huishouden tot zo´n €1,50 per maand extra gaan kosten.

Een opstalverzekering, die nu nog alleen brand- en stormschade vergoedt, is bij het afsluiten van een hypotheek verplicht. Daar zou in de toekomst dus ook overstromingsschade bij moeten komen. De afgelopen decennia boden verzekeraars geen overstromingsverzekeringen meer aan, omdat na de Watersnoodramp van 1953 er de angst bestaat dat een grootschalige natuurramp tot faillissement van de verzekeraars kan leiden. Momenteel is De Neerlandse, met een minimumpremie van 7,60 per maand, momenteel de enige maatschappij die overstromingsschade vergoedt.

De jaarlijkse premie op basis van de weersverwachtingen
Vanwege de veranderende weersomstandigheden wordt jaarlijks de premie voor woonverzekeringen verhoogd. In vergelijking met afgelopen jaar verhoogde het Verbond voor Verzekeraars die premie zelfs met zo´n tien procent. Verzekeraars kijken naar op welke schaal er stormschade is geclaimd, wat de weersverwachtingen zijn voor het nieuwe jaar, maar er wordt ook gekeken naar de grootte, de leeftijd, het bouwmateriaal en de locatie van een woning. Zo betaal je in stormachtige gebieden een hogere premie dan als je meer landinwaarts woont. Bij De Neerlandse kan je je bijvoorbeeld niet voor overstromingsschade verzekeren als je buitendijks woont.

Dat de premie voor woonverzekeringen de komende jaren zal blijven stijgen is de verwachting. Verzekeraars hebben berekend dat in het ergste geval de komende decennia de schade die nu al verzekerd wordt (stormschade) met ruim een kwart miljard euro per jaar zal toenemen. Daarbij is de mogelijke schade bij overstromingen, wat dus in de collectieve verzekering zou moeten komen, niet opgenomen.

Naast verzekeraars kan bij een grote natuurramp als een overstroming ook de overheid bijspringen. Dat staat in de Wet tegemoetkoming schade bij rampen. De hoogte van de tegemoetkoming die mensen krijgen bij schade door een overstroming staat daarin niet opgenomen. En dat is nu net een van de punten waarop Vereniging Eigen Huis het voorstel van het Verbond voor Verzekeraars voor een collectieve verzekering afschiet.

Reactie Vereniging Eigen Huis
Op de website schrijft de VEH dat verzekeraars zelf verzekeringen moeten gaan aanbieden, omdat bijvoorbeeld een groot deel van de Nederlanders maar weinig risico op overstromingen loopt en een collectieve verzekering vergoedt bij lange na niet alles, naast het feit dat ook van de bijdrage van de overheid volgens de Wet tegemoetkoming schade bij rampen elke keer maar de vraag is hoeveel er wordt bijgedragen. Daarom wil de VEH dat mensen zelf kunnen kiezen voor een overstromingsverzekering, die gegarandeerde dekking biedt.