Univé verhoogt premie woonverzekering

Duizenden klanten van Univé zijn de afgelopen maanden onaangenaam verrast door een brief die van regiokantoor Univé Stad en Land op de mat viel. Daarin viel te lezen dat hun basisverzekering automatisch omgezet zou worden, naar een all-risk verzekering, met vanzelfsprekend een hogere premie. Onwetmatig, volgens deskundigen. Onhandige communicatie, volgens Univé.

In de brief die eind januari werd verstuurd naar meer dan 32.000 klanten van verzekeraar Univé, werden deze klanten op de hoogte gesteld van de ´extra service´ van de verzekeraar, die inhield dat klanten in de maand erop (februari) hun basisverzekering omgezet zouden zien worden naar een all-risk verzekering. Zo´n verzekering dekt de schade die een verzekerde zelf aan zijn huis of inboedel veroorzaakt, iets wat de basisverzekering van Univé niet verzekert. Maar daar waar de dekking hoger kwam te liggen, ging de premie – uiteraard – ook omhoog. Hoewel de brief over de extra ´service´ als advies bedoeld zou zijn, werd er in dezelfde brief aangegeven dat de basisverzekeringen, tenzij ze via de mail aangeven geen omzetting te willen, automatisch omgezet zouden worden.

Consumentenprogramma Radar besteedde aandacht aan de kwestie, omdat het hier niet ging om een advies, service of mogelijkheid maar een nieuw product dat wordt voorgeschoteld zonder dat de klanten ervoor kiezen. Experts die in de uitzending van Radar aan het woord kwamen noemden de brief en de actie van Univé onwetmatig. Er zou sprake zijn van ´misleiding´ en Univé zou formeel de nieuwe premie ook niet via automatische incasso mogen innen, zolang er geen sprake was van een formele overeenkomst tussen verzekerde en verzekeraar.

Pas na de uitzending van Radar besloot Univé te reageren op de kwestie. Het regiokantoor Stad en Land, waar de brief van afkomstig was, verklaarde zijn actie vanuit het feit dat er zich maandelijks problemen met klanten voordoen die niet voldoende verzekerd zouden zijn. Om hun klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn besloot Univé de all-risk verzekering als standaard aan te bieden voor de basis woonverzekering. Dat dit ´aanbieden´ op een behoorlijke dwingende manier ging, weegt volgens Univé niet op tegen de teleurstelling die zo´n 100 tot 150 klanten per maand zouden ervaren, als ze erachter komen dat ze bij schade onvoldoende dekking hebben. Dat de brief en dus de omzetting uitging naar 32.500 klanten, tegen de rond de 100 klanten die per maand onvoldoende dekking blijken te hebben, is volgens de reactie van Univé vooral reden eens te kijken naar de manier waarop er met klanten gecommuniceerd wordt. Klanten die hun oorspronkelijke basisverzekering gewoon willen behouden kunnen dit volgens Univé aangeven, en zo eerder geïncasseerde premies terugkrijgen.

Reaal isoleert kleine groep verzekerden op basis van frequentie en grootte schadeclaims

Verzekeraar Reaal brengt sinds eind april jl. een onderscheid aan tussen haar verzekerden. Uit haar onderzoeken blijkt dat een zeer kleine groep mensen, namelijk 2%, relatief vaak schadeclaims indient. Voor Reaal betekent dit hogere kosten. Deze kosten moeten worden gedekt en gewoonlijk wordt dit op slechts een manier opgelost: het laten stijgen van de premie voor elk van haar klanten. Zo betaalt iedereen de rekening voor een klein groepje verzekerden. Maar Reaal pakt het dus sinds kort anders aan, door deze kleine groep af te scheiden van de andere verzekerden en alleen hen meer premie te laten betalen voor hun woonverzekering, reisverzekering en/of aansprakelijkheidsverzekering. Het voordeel is dat de premie niet hoeft te stijgen voor de overige 98%.

Verzekeraars mogen een dergelijke maatregel nemen, al is het wel erg ongebruikelijk. Nog een maatregel die genomen kan worden bij teveel schadeclaims, is het stopzetten van de verzekering. Mocht dat gebeuren, dan wordt de oud-klant hoogstwaarschijnlijk ook geweigerd bij andere verzekeraars. Doorgaans nemen dezen geen klanten aan, die eruit zijn gezet door hun vorige verzekeraar. Op basis hiervan kan het advies gegeven worden, alleen noodzakelijke schades te claimen. Dit zullen vaak ingrijpende, goed uitlegbare schades zijn. Het is beter kleinere, onbelangrijkere schadegevallen uit eigen zak te betalen.